CPTO UJEP - střechy a spodní stavba

CPTO UJEP - střechy a spodní stavba

Realizace skladby střešních plášťů:

Tavení parotěsu, montáž tepelné izolace ve spádu, separace geotextílií, montáž PVC svařováním a kotvením, nanesení kačírku. Oprácování atiky - zateplení vnitřní strany a zhlaví, vyztužení atiky deskou. Součástí i montáž klempířských prvků na střechách - závětrné lišty a ukončující profily na svislých.

Realizace skladby spodní stavby:

Tavení asfaltového modifikované pásu se skelnou vložkou se středním indexem proti radonu.

Materiál: Büscher&Hoffmann. Finanční objem zakázky: 8.200.000,-- Kč.

O stavbě CPTO UJEP zde: https://www.facebook.com/watch/?v=368711800857348

Virtuální prohlídka zde: https://prf.ujep.cz/cs/8180/virtualni-prohlidka-budovy-cpto

[ ^ nahoru ^ ]