Veřejná zakázka - rekonstrukce střechy UJEP

Veřejná zakázka - rekonstrukce střechy UJEP

Veřejná zakázka pro UJEP - rekonstrukce střechy budovy katedry biologie.

Vybourání původní skladby střechy (3 asfaltové pásy, minerální vlna). Dodávka a montáž střešního pláště - penetrace podkladu + tavení parotěsu, zateplení střechy polystyrenem, zateplení atiky polystyrenem, montáž samolepícího pásu, tavení vrchního pásu, opracování svislých a atik, dodávka + montáž + opracování světlíku a klempířské práce.

Finanční objem zakázky: 651.000,-- Kč bez DPH. Materiál: Izomat, Lamilux.

[ ^ nahoru ^ ]