UJEP - nová budova CBTO

UJEP - nová budova CBTO

UJEP - nová budova CBTO.

Kompletní dodávka střešního pláště - penetrace podkladu + tavení parotěsu, zateplení střechy XPS a EPS ve spádu, pokládka NOP fólie, montáž hydroizolační PVC fólie 2 mm, dodávka + položení kačírku a provedení klempířských prací.

Finanční objem zakázky - 975.000,-- Kč bez DPH. Materiál: Büsscher & Hoffmann.

[ ^ nahoru ^ ]