BD Panorama Suchdol U Kruhovky

Unistav Construction a.s., Kompletní dodávka a montáž plochých střech, izolací balkónů, lodžií a teras. Provedené práce: montáž parotěsné zábrany, zateplení, hydroizolace PVC krytinou a klempířské konstrukce. Finanční objem zakázky: 1.394.982 Kč bez DPH. Materiál: Stavmat, Büsscher & Hoffmann, Den Braven.

[ ^ nahoru ^ ]